„MuKs-Musik-Box“ am Do. 03. Mai, 19.30 Uhr im Kunsthof